Arkiv 

december 2019

november 2019

oktober 2019

september 2019

juni 2019

Byrådsmøde Mandag den 24. juni 2019, kl. 17

man, 24. juni 2019 - 17.00

Mødet omhandler bl.a.Rude Havvej, FNs verdensmål, Sundhedsstrategi Børn og Unge, Klimapuljen, Affaldsplan, Udeservering, Vestermarken, Skovrejsnin...

maj 2019

Byrådsmøde Mandag den 20. maj 2019, kl. 17

man, 20. maj 2019 - 17.00

Mødet omhandler bl.a.Magtanvendelse, Plastikhandlingsplan, Kommunale gaver, Ny Børne/unge-politik, Ageda 21, Saksild, Odder Bymidte, Energibespare...

april 2019

marts 2019

februar 2019

december 2018

Byrådsmøde mandag den 17. december 2018

man, 17. dec 2018 - 16.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. rapporten fra Tunø-udvalget, et forslag om at holde byrådsmøde i Boulstrup, et lån til Odder Vinterbadeklub og ...

november 2018

Byrådsmøde mandag den 26. november 2018

man, 26. nov 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række forslag til lokalplaner, regulering af råger, retningslinjer for foretræde for udvalg og budgetopfølgn...

Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018

man, 5. nov 2018 - 17.00

Mødet behandler emner som Tunø, Cykelsti, Rottebekæmpelse, Varmeforsyning, Den politiske arbejdsform, Blafferpunkter på veje og Finansielle tiltag

oktober 2018

Byrådsmøde Tirsdag den 9. oktober 2018

tir, 9. okt 2018 - 17.00

Mødet behandler først og fremmest budget 2019 (2. behandling), men også Dagtilbud, Borgeres foretræde for stående udvalg og lokalplantillæg for Ho...

september 2018

august 2018

Byrådsmøde Mandag den 27. August 2018

man, 27. aug 2018 - 16.30

Mødet behandler emner som Hou Strandpark, Revision af regnskab 2017, Rude Havvej, Arkæologisk udgravning i Ørting, Indsatsplan Hundslund, Lokalpla...

juni 2018

Byrådsmøde Mandag den 25. juni 2018

man, 25. juni 2018 - 16.45

Mødet behandler emner som Bevarelse af redningsbåden, Byudvikling i Saksild, Folkeskolen, Borgerdrevne forslag og budgetter, Mikroplast, Tunø Færg...

maj 2018

Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018

tir, 22. maj 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. kommunens årsberetning 2017, lokalplaner og fastlæggelse af basisrammen for serviceudgifterne i 2019.

april 2018

Byrådsmøde mandag den 30. april 2018

man, 30. apr 2018 - 16.45

Da der er indkommet et spørgsmål til byrådets spørgetid, indledes byrådsmødet med spørgetid kl. 16.45.
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en rækk...

marts 2018

Byrådsmøde mandag den 19. marts 2018

man, 19. mar 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række lokalplaner, byudvikling i Saksild, indsats mod bjøneklo og tidsplan og procedure for Budgetlægning 20...

februar 2018

Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018

man, 5. feb 2018 - 17.00

Mødet behandler bl.a. en lokalplan for Lokalcenter Nord, høringssvar om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager, trafiksikkerhed, et vindmølleområd...

december 2017

Byrådsmøde den 18. december 2017

man, 18. dec 2017 - 16.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. styrelsesvedtægter for skolerne og Landsbyordningerne, Beskæftigelsesplan 2018, grundvandsbeskyttelse i Hundslu...

november 2017

Online valgmøde

ons, 8. nov 2017 - 17.00

Kandidater til kommunalvalget 2017 forholder sig til tre temaer udpeget af borgerne: Infrastruktur, opland og børn

oktober 2017

september 2017

august 2017

juni 2017

maj 2017

Byrådsmøde den 22. maj 2017

man, 22. maj 2017 - 17.00

På dagsordenen er der bl.a. Seniorrådsvalg, en cykel- og gangbro i Odder Vest og etablering af plejeboliger.

april 2017

marts 2017

februar 2017

Tag cloud