Arkiv 

december 2018

Byrådsmøde mandag den 17. december 2018

man, 17. dec 2018 - 16.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. rapporten fra Tunø-udvalget, et forslag om at holde byrådsmøde i Boulstrup, et lån til Odder Vinterbadeklub og ...

november 2018

Byrådsmøde mandag den 26. november 2018

man, 26. nov 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række forslag til lokalplaner, regulering af råger, retningslinjer for foretræde for udvalg og budgetopfølgn...

Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018

man, 5. nov 2018 - 17.00

Mødet behandler emner som Tunø, Cykelsti, Rottebekæmpelse, Varmeforsyning, Den politiske arbejdsform, Blafferpunkter på veje og Finansielle tiltag

oktober 2018

Byrådsmøde Tirsdag den 9. oktober 2018

tir, 9. okt 2018 - 17.00

Mødet behandler først og fremmest budget 2019 (2. behandling), men også Dagtilbud, Borgeres foretræde for stående udvalg og lokalplantillæg for Ho...

september 2018

august 2018

Byrådsmøde Mandag den 27. August 2018

man, 27. aug 2018 - 16.30

Mødet behandler emner som Hou Strandpark, Revision af regnskab 2017, Rude Havvej, Arkæologisk udgravning i Ørting, Indsatsplan Hundslund, Lokalpla...

juni 2018

Byrådsmøde Mandag den 25. juni 2018

man, 25. juni 2018 - 16.45

Mødet behandler emner som Bevarelse af redningsbåden, Byudvikling i Saksild, Folkeskolen, Borgerdrevne forslag og budgetter, Mikroplast, Tunø Færg...

maj 2018

Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018

tir, 22. maj 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. kommunens årsberetning 2017, lokalplaner og fastlæggelse af basisrammen for serviceudgifterne i 2019.

april 2018

Byrådsmøde mandag den 30. april 2018

man, 30. apr 2018 - 16.45

Da der er indkommet et spørgsmål til byrådets spørgetid, indledes byrådsmødet med spørgetid kl. 16.45.
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en rækk...

marts 2018

Byrådsmøde mandag den 19. marts 2018

man, 19. mar 2018 - 17.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række lokalplaner, byudvikling i Saksild, indsats mod bjøneklo og tidsplan og procedure for Budgetlægning 20...

februar 2018

Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018

man, 5. feb 2018 - 17.00

Mødet behandler bl.a. en lokalplan for Lokalcenter Nord, høringssvar om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager, trafiksikkerhed, et vindmølleområd...

december 2017

Byrådsmøde den 18. december 2017

man, 18. dec 2017 - 16.00

På byrådsmødets dagsorden er bl.a. styrelsesvedtægter for skolerne og Landsbyordningerne, Beskæftigelsesplan 2018, grundvandsbeskyttelse i Hundslu...

november 2017

Online valgmøde

ons, 8. nov 2017 - 17.00

Kandidater til kommunalvalget 2017 forholder sig til tre temaer udpeget af borgerne: Infrastruktur, opland og børn

oktober 2017

september 2017

august 2017

juni 2017

maj 2017

Byrådsmøde den 22. maj 2017

man, 22. maj 2017 - 17.00

På dagsordenen er der bl.a. Seniorrådsvalg, en cykel- og gangbro i Odder Vest og etablering af plejeboliger.

april 2017

marts 2017

februar 2017

december 2016

Byrådsmøde den 19. december 2016

man, 19. dec 2016 - 16.00

På dagsordenen er bl.a. strukturplan for området nord for Stampmøllebækken i Odder Vest og skolernes kvalitetsrapport 2015/16.

november 2016

Byrådsmøde den 14. november 2016

man, 14. nov 2016 - 17.00

På dagsordenen er bl.a. tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark og ændring af skolestrukturen for Odder Kommu...

oktober 2016

september 2016

august 2016

Byrådsmøde den 22. august 2016

man, 22. aug 2016 - 16.58

På dagsordenen er der bl.a. kommunens halvårsregnskab, et forslag til kommuneplan 2017-2029 og nedsættelse af færgetaksterne på Tunø Færgen.

juni 2016

Byrådsmøde den 27. juni 2016

man, 27. juni 2016 - 17.00

Lokalplaner, grønne partnerskaber og en værdighedspolitik er blandt emnerne på byrådsmødet.

maj 2016

Byrådsmøde den 30. maj 2016

man, 30. maj 2016 - 17.00

På dagsordenen er bl.a. forslag til lokalplan 1133 - dagligvarebutik på Vennelundsvej 72.

april 2016

Byrådsmøde den 25. april 2016

man, 25. apr 2016 - 17.00

Politikerne skal bl.a. drøfte den private institution Myretuen, Campus Odder, en udviklingsplan for Hov Havn og et fjernvarmeprojekt.

marts 2016

Byrådsmøde den 7. marts 2016

man, 7. mar 2016 - 17.00

På dagsordenen for mødet er bl.a. en vindmølle ved gymnasiet, en demensstrategi og en plan for budgetlægning

februar 2016

Tag cloud