Byrådsmøde Mandag den 11. november 2019, kl. 17 - man, 11. nov 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 11. november 2019, kl. 17
man, 11. nov 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 2. Tilhørere
 3. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 4. Tilhørere
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Ole Lyngby Pedersen (V)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 - Trafik og Erhvervsområde ved Rude Havvej samt miljørapport
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
4. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
5. Forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 - vedtagelse til offentlig høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
6. Forslag til lokalplan nr. 1145 - Nørregade 18-20
Del dette dagsordenpunkt
7. Ny proces for forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Ole Lyngby Pedersen (V)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Kresten Bjerre (B)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Mødesalen
8. Forslag om oprettelse af skovbegravelsesplads
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
9. Klimakommune Plus. Tids- og Handleplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Hans Hammann (V)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Ole Lyngby Pedersen (V)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Elvin J. Hansen, (A)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. John Rosenhøj (O)
 18. Uffe Jensen (V)
 19. John Rosenhøj (O)
 20. Uffe Jensen (V)
10. Renovering af vejbelægning ved P-plads, Klitrosevej, Hov.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
11. Budgetopfølgning 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
12. Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt nr. 2, 2019
Del dette dagsordenpunkt
13. Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt 2, 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 8. Byrådssekretær
 9. Uffe Jensen (V)
14. Anmodning fra byrådsmedlem Niels Rosenberg om udtræden af Odder Byråd pr. 1. januar 2020 og samtidig indtræden af stedfortræder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
15. Forslag om afholdelse af byrådsmøde i Hundslund
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Hans Hammann (V)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Uffe Jensen (V)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
15. Forslag om afholdelse af byrådsmøde i Hundslund
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Hans Hammann (V)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 5. Uffe Jensen (V)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 - Trafik og Erhvervsområde ved Rude Havvej samt miljørapport
4. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder
6. Forslag til lokalplan nr. 1145 - Nørregade 18-20
10. Renovering af vejbelægning ved P-plads, Klitrosevej, Hov.
15. Forslag om afholdelse af byrådsmøde i Hundslund
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten