Byrådsmøde Mandag den 7. oktober 2019, kl. 17 - man, 7. okt 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 7. oktober 2019, kl. 17
man, 7. okt 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørere
 3. Mødesalen
 4. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. Mødesalen
 3. Tilhørere
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård
Del dette dagsordenpunkt
4. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Finn Thranum (V)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. Kresten Bjerre (B)
 11. Hans Hammann (V)
 12. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Niels Rosenberg (C)
 15. Kresten Bjerre (B)
 16. Ole Lyngby Pedersen (V)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
 19. Finn Thranum (V)
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Mødesalen
 22. Finn Thranum (V)
 23. Mødesalen
 24. Uffe Jensen (V)
 25. Byrådssekretær
 26. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
5. Nedlæggelse af §14-forbud på præstebolig ved Rørthvej 34
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Ole Lyngby Pedersen (V)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Mødesalen
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
6. Midttrafik - Ny strategiplan 2021 - 2024
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Mødesalen
7. Planredegørelse til Plan- og Agenda 21 strategi 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
8. Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
9. Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
10. Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstykning Jernaldervej
Del dette dagsordenpunkt
11. Budgetoplæg 2020 - 2023
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Riis (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Hans Hammann (V)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Mødesalen
 17. Marianne Hundebøll (F)
 18. Lone Jakobi Sørensen (A)
 19. Niels Rosenberg (C)
 20. Mødesalen
 21. Uffe Jensen (V)
12. DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Uffe Jensen (V)
13. Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Finn Thranum (V)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
14. Etablering af hospice
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Claes Jensen (A)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Mødesalen
15. Etablering af sundhedshus i VitaPark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Hans Hammann (V)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Marianne Hundebøll (F)
 12. Claes Jensen (A)
 13. Lone Jakobi Sørensen (A)
 14. Niels Rosenberg (C)
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Mødesalen
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Byrådssekretær
16. Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Mødesalen
 11. Lone Jakobi Sørensen (A)
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. Lone Jakobi Sørensen (A)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
17. Implementering af Nyt valgsystem
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Riis (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Hans Hammann (V)
 7. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 8. Claes Jensen (A)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Mødesalen
 11. Mødesalen
 12. Byrådssekretær
 13. Uffe Jensen (V)
18. Byrådets udpegning af repræsentant til Kunstudvalget
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
3. Forslag til Lokalplan nr. 1142 - boligområde ved Snærildgård
4. Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029- bebyggelse på Snærildgårdområdet
5. Nedlæggelse af §14-forbud på præstebolig ved Rørthvej 34
8. Varmeprojektforslag for en 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
9. Negativ anlægsbevilling - Cykelsti, Ørting-Gylling
10. Negativ anlægsbevilling - Erhvervsudstykning Jernaldervej
15. Etablering af sundhedshus i VitaPark
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre