Byrådsmøde Mandag den 2. september 2019, kl. 17 - man, 2. sep 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 2. september 2019, kl. 17
man, 2. sep 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørere
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørere
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 - byudvikling i Saksild - endelig godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Præsentation
 5. Ole Lyngby Pedersen (V)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
4. Lokalplan nr. 3035 - Nyt boligområde nord for Kastanievej i Saksild - endelig godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
5. Endelig godkendelse af Varmeprojektforslag for "Fjernvarme til boligområde i Saksild
Del dette dagsordenpunkt
6. Kommuneplan tillæg nr. 15 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen
Del dette dagsordenpunkt
7. Endelig godkendelse af tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan
Del dette dagsordenpunkt
8. Endelig godkendelse af tillæg nr. 4 til gældende spildevandsplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
9. Borgerdrevet forslag - Tung trafik på Vestermarken
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Præsentation
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Martin Mikkelsen (C)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Mødesalen
 13. Byrådssekretær
 14. Uffe Jensen (V)
10. Tillæg til anlægsbevilling Klimapulje
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
11. Revisionsberetning nr. 6 - Revision af regnskabet for året 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Riis (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
12. Spektrum - Ansøgning om kommunegaranti på 320.000 kr.
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. Mødesalen
 15. Kresten Bjerre (B)
 16. Mødesalen
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Mødesalen
 19. John Rosenhøj (O)
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Byrådssekretær
 22. Uffe Jensen (V)
13. Kommunal mellemfinansiering af støttede projekter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Hans Hammann (V)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
14. Etablering af ungdomsråd/ungebyråd
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Lone Riis (V)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Uffe Jensen (V)
15. Sundhedsaftalen 2019-23
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Finn Thranum (V)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
16. Godkendelse af tilbagemelding til Ankestyrelsen vedr. hjemmeplejen på Tunø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 4. Finn Thranum (V)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Mødesalen
17. Forslag til ny Erhvervsudviklingsstrategi
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. Uffe Jensen (V)
18. Udpegning af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn
Del dette dagsordenpunkt
Mødet slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
3. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2029 - byudvikling i Saksild - endelig godkendelse
4. Lokalplan nr. 3035 - Nyt boligområde nord for Kastanievej i Saksild - endelig godkendelse
5. Endelig godkendelse af Varmeprojektforslag for "Fjernvarme til boligområde i Saksild
6. Kommuneplan tillæg nr. 15 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen
9. Borgerdrevet forslag - Tung trafik på Vestermarken
12. Spektrum - Ansøgning om kommunegaranti på 320.000 kr.
16. Godkendelse af tilbagemelding til Ankestyrelsen vedr. hjemmeplejen på Tunø
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre