Byrådsmøde Mandag den 24. juni 2019, kl. 17 - man, 24. juni 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 24. juni 2019, kl. 17
man, 24. juni 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørere
 3. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 4. Mødesalen
 5. Tilhørere
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Tilhørere
 8. Mødesalen
 9. Tilhørere
 10. Mødesalen
 11. Tilhørere
 12. Mødesalen
 13. Tilhørere
 14. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Forslag til Kommuneplan tillæg nr. 10 - Trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
4. Forslag til Lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
3. Forslag til Kommuneplan tillæg nr. 10 - Trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Uffe Jensen (V)
4. Forslag til Lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
5. Udmøntning af Odder Kommunes tre tværgående politikker og arbejde med FN's verdensmål
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Lone Jakobi Sørensen (A)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
6. Godkendelse af byggeregnskab for Domi Bolig, afdeling 28 Høghus, Odder
Del dette dagsordenpunkt
7. Sundhedsstrategi børn og unge
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Finn Thranum (V)
 10. Lone Jakobi Sørensen (A)
 11. Marianne Hundebøll (F)
 12. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 13. Uffe Jensen (V)
8. Anmodning fra Hou Fællesforum om ændring af stednavn Hov
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Mødesalen
 9. Uffe Jensen (V)
9. Mødekalender år 2020, byråd og politiske udvalg
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Hans Hammann (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
10. Lejerbo - Anmodning om låneoptagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Linda Ann Wienand (A)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Claes Jensen (A)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
11. Klimapuljen - projektstilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
12. Klima - handlingsplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Ole Lyngby Pedersen (V)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Elvin J. Hansen, (A)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Uffe Jensen (V)
13. Samarbejdsaftale med Østjyllands Brandvæsen om brandsikkerhed
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
14. Retningslinjer for udeservering
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
15. Endelig godkendelse af affaldsplan 2019-2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Hans Hammann (V)
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Mødesalen
16. Borgerdrevne forslag - Spærring for gennemgående tung trafik på Vestermarken
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Uffe Jensen (V)
17. Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vedrørende skovrejsningsprojektet ved Boulstrup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Kresten Bjerre (B)
 11. Elvin J. Hansen, (A)
 12. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 15. Niels Rosenberg (C)
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Mødesalen
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
3. Forslag til Kommuneplan tillæg nr. 10 - Trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder
4. Forslag til Lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder
6. Godkendelse af byggeregnskab for Domi Bolig, afdeling 28 Høghus, Odder
8. Anmodning fra Hou Fællesforum om ændring af stednavn Hov
16. Borgerdrevne forslag - Spærring for gennemgående tung trafik på Vestermarken
17. Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vedrørende skovrejsningsprojektet ved Boulstrup
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne