Byrådsmøde Mandag den 20. maj 2019, kl. 17 - man, 20. maj 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 20. maj 2019, kl. 17
man, 20. maj 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Tilhørere
 5. Mødesalen
 6. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet i 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Claes Jensen (A)
 3. Uffe Jensen (V)
4. Regeringens Plastikhandlingsplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Hans Hammann (V)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
 15. Mødesalen
 16. Byrådssekretær
 17. Uffe Jensen (V)
5. Anvendelse af gummigranulat ved etablering af goalstation/fodboldanlæg i Hou
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Hans Hammann (V)
 7. Martin Mikkelsen (C)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Lone Jakobi Sørensen (A)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Byrådssekretær
 18. Mødesalen
 19. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Mødesalen
 22. Byrådssekretær
 23. Uffe Jensen (V)
6. Forslag fra SF om, at Odder Kommune undlader at give gaver med alkohol
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Lone Riis (V)
 5. Mødesalen
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. Claes Jensen (A)
 11. Hans Hammann (V)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Mødesalen
 18. Mødesalen
 19. Byrådssekretær
 20. Uffe Jensen (V)
7. Ny Børne- og Ungepolitik til godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Lone Riis (V)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Martin Mikkelsen (C)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. Uffe Jensen (V)
8. Årsberetning 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 2. Præsentation
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Lone Riis (V)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Uffe Jensen (V)
9. Proces for Plan- og Agenda 21 strategi 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
10. Kommuneplan - tillæg nr. 7 - byudvikling i Saksild
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Præsentation
 6. Uffe Jensen (V)
11. Tillæg til spildevandsplan, rammeområde i Saksild
Del dette dagsordenpunkt
12. Forslag til lokalplan nr. 3035 - Boligområde i Saksild
Del dette dagsordenpunkt
13. Varmeprojektforslag for varmeforsyning af nyt boligområde i Saksild
Del dette dagsordenpunkt
14. Østjyllands Brandvæsen - Regnskab 2018 og budget 2020
Del dette dagsordenpunkt
15. Vedtagelse af udviklingsstrategi for Odder bymidte
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Hans Hammann (V)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Elvin J. Hansen, (A)
 11. Hans Hammann (V)
 12. Mødesalen
 13. Uffe Jensen (V)
16. Frigørelse af anlægsmidler til afprøvninger i Odder bymidte i 2019 - realisering af byudviklingsstrategi
Del dette dagsordenpunkt
17.Tillæg til spildevandsplan, lokalplan 1139, Rude Havvej 3-5
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
18. Energibesparende foranstaltninger
Del dette dagsordenpunkt
19. Oprydning efter jordforurening på Kærsangervej
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
20. Ansøgning til Realdaniakampagnen "Byerne og det stigende havvand
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
 6. Webcast Finished
10. Kommuneplan - tillæg nr. 7 - byudvikling i Saksild
11. Tillæg til spildevandsplan, rammeområde i Saksild
13. Varmeprojektforslag for varmeforsyning af nyt boligområde i Saksild
17.Tillæg til spildevandsplan, lokalplan 1139, Rude Havvej 3-5
19. Oprydning efter jordforurening på Kærsangervej
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre