Byrådsmøde Mandag den 8. april 2019, kl. 17 - man, 8. apr 2019 - 16.45 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 8. april 2019, kl. 17
man, 8. apr 2019 - 16.45 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

Velkommen til Odder NetTV

Mødet bliver afholdt i Boulstrup Forsamlingshus.

Klik på ikonerne ovenover for at finde dagsorden, slides, kort, bilag og anden information. 


Her kan du se medlemmerne af Odder Byråd


Lukkede sager bliver ikke optaget.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
Spørgetid (kl. 16.45)
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Uffe Jensen (V)
Ordinær dagsorden (kl. 17.00)
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Lene Midtgaard (V)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Rie Ramsdal Jensen (A)
 6. Uffe Jensen (V)
3. Østjyllands Brandvæsen - Ejerpolitik 2019-2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Uffe Jensen (V)
4. Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. - ansøgning om kommunegaranti på 2,0 mio. kr.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Uffe Jensen (V)
5. Fredeliggørelse af Torvet vha. etablering af hæve-sænke-pullerter - Realisering af byudviklingsstrategi for Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Elvin J. Hansen, (A)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Lone Riis (V)
 10. Hans Hammann (V)
 11. Niels Rosenberg (C)
 12. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Uffe Jensen (V)
 15. John Rosenhøj (O)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. Elvin J. Hansen, (A)
 18. Hans Hammann (V)
 19. Martin Mikkelsen (C)
 20. Kresten Bjerre (B)
 21. Marianne Hundebøll (F)
 22. Ole Lyngby Pedersen (V)
 23. Niels Rosenberg (C)
 24. John Rosenhøj (O)
 25. Martin Mikkelsen (C)
 26. Uffe Jensen (V)
 27. Lone Jakobi Sørensen (A)
 28. Uffe Jensen (V)
 29. Kresten Bjerre (B)
 30. Niels Rosenberg (C)
 31. Martin Mikkelsen (C)
 32. Kresten Bjerre (B)
 33. Martin Mikkelsen (C)
 34. John Rosenhøj (O)
 35. Uffe Jensen (V)
 36. John Rosenhøj (O)
 37. Uffe Jensen (V)
6. Projekter til klimatilpasningspulje 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
7. Samn forsyning - Strategiplan 2019-2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
8. Anlægsregnskab - Byggemodning af 16 grunde i Vesterhåb
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
9. Revision af Regulativ for Erhvervsaffald
Del dette dagsordenpunkt
10. Vedr. salg af Kærsangervej
Del dette dagsordenpunkt
11. Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Claes Jensen (A)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Uffe Jensen (V)
12. Tilsyn ved Odder Kommunes Træningscenter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Rie Ramsdal Jensen (A)
 4. Uffe Jensen (V)
13. Godkendelse af fritvalgstimepriser 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Uffe Jensen (V)
14. Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Claes Jensen (A)
 3. Rie Ramsdal Jensen (A)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Niels Rosenberg (C)
15. Økonomimodel, visitation til specialklasser
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Lone Riis (V)
 5. Martin Mikkelsen (C)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 12. Martin Mikkelsen (C)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Lone Jakobi Sørensen (A)
 15. Marianne Hundebøll (F)
 16. Martin Mikkelsen (C)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Lone Jakobi Sørensen (A)
 19. Niels Rosenberg (C)
 20. Marianne Hundebøll (F)
 21. Uffe Jensen (V)
16. Støtte til veteraner - samarbejsaftale med Veterancentret
Del dette dagsordenpunkt
 1. Linda Ann Wienand (A)
 2. Uffe Jensen (V)
17. Forslag fra Enhedslisten om etablering af udsatteråd
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Finn Thranum (V)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. Uffe Jensen (V)
Mødet slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
8. Anlægsregnskab - Byggemodning af 16 grunde i Vesterhåb
10. Vedr. salg af Kærsangervej
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Lene Midtgaard (V)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne