Byrådsmøde Mandag den 11. marts 2019, kl. 17 (man, 11. mar 2019 - 17.00) 

 • 4. Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou
  Se på kort
 • 5. Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3
  Se på kort
 • 11. Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6
  Se på kort
 • 12. Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering
  Se på kort
 • 13. Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank
  Se på kort
 • 14. Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler
  Se på kort
 • 15. Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø
  Se på kort
 • 17. Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -
  Se på kort
 • 19. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse - Agervej 17
  Se på kort
 • 20. Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
  Se på kort
 • 22. Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by
  Se på kort
 • 23. Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter
  Se på kort
 • 25. Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup
  Se på kort
Skjul dagsorden