Byrådsmøde Mandag den 11. marts 2019, kl. 17 - man, 11. mar 2019 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 11. marts 2019, kl. 17
man, 11. mar 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Linda Ann Wienand (A)
 8. Mødesalen
 9. Uffe Jensen (V)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
3. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2020 - 2023
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Uffe Jensen (V)
4. Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
5. Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3
Del dette dagsordenpunkt
6. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Del dette dagsordenpunkt
7. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Del dette dagsordenpunkt
8. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
9. Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
10. Frigørelse af midler til færdiggørelse af byudviklingsstrategi
Del dette dagsordenpunkt
11. Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6
Del dette dagsordenpunkt
12. Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering
Del dette dagsordenpunkt
13. Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank
Del dette dagsordenpunkt
14. Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler
Del dette dagsordenpunkt
15. Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Lone Riis (V)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Mødesalen
 19. Lone Jakobi Sørensen (A)
 20. Mødesalen
 21. Lone Jakobi Sørensen (A)
 22. Mødesalen
 23. Byrådssekretær
 24. Mødesalen
 25. Lone Jakobi Sørensen (A)
 26. Mødesalen
 27. Uffe Jensen (V)
16. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2018 til 2019 - virksomheder m.fl.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Martin Mikkelsen (C)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Lone Riis (V)
 11. Martin Mikkelsen (C)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Niels Rosenberg (C)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. John Rosenhøj (O)
 18. Mødesalen
 19. Uffe Jensen (V)
17. Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
18. Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Uffe Jensen (V)
19. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse - Agervej 17
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Elvin J. Hansen, (A)
 6. Præsentation
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Kresten Bjerre (B)
 11. Ole Lyngby Pedersen (V)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Hans Hammann (V)
 14. Niels Rosenberg (C)
 15. Elvin J. Hansen, (A)
 16. Kresten Bjerre (B)
 17. Marianne Hundebøll (F)
 18. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 19. Niels Rosenberg (C)
 20. John Rosenhøj (O)
 21. Mødesalen
 22. Uffe Jensen (V)
 23. Mødesalen
 24. Byrådssekretær
 25. Uffe Jensen (V)
20. Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
21. Forslag til Affaldsplan - 2019-2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
22. Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
 5. Byrådssekretær
 6. Uffe Jensen (V)
23. Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter
Del dette dagsordenpunkt
24. Forslag til retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner i Odder Kommune
Del dette dagsordenpunkt
25. Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup
Del dette dagsordenpunkt
26. Forslag fra Enhedslisten om ansættelse af borgerrådgiver
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Lone Riis (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Lone Riis (V)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Lone Riis (V)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Lone Jakobi Sørensen (A)
 13. Uffe Jensen (V)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
4. Anlægsregnskab - Salg af strandvillagrunde i Hou
5. Anlægsregnskab - Køb af erhvervsjord Rude Havvej 3
11. Vedtagelse af tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6
12. Anlægsregnskab - Gylling skole, renovering og klasseoptimering
13. Anlægsregnskab - Svømmehallen, udskiftning af filtertank
14. Anlægsregnskab - LAR løsning m. leg og læring, Gylling og Hundslund skoler
15. Ansøgning om støtte til efterskoleophold i 10.klasse for unge bosiddende på Tunø
17. Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -
19. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse - Agervej 17
20. Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
22. Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by
23. Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter
25. Forslag til Landsplandirektiv - udpegning af udviklingsområde i Assedrup
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne