Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018 (man, 5. nov 2018 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.