Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018 - man, 5. nov 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018
man, 5. nov 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
3. Erhvervsfragt til Tunø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
4. Anlæg af cykelsti mellem Ørting og Gylling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
5. DOMI Bolig - anmodning om optagelse af lån
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Claes Jensen (A)
6. Handlingsplan for bekæmpelse af rotter, 2. revision - grundet bekendtgørelsesændring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
7. Varmeprojektforslag for etablering af forsyningsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Ole Lyngby Pedersen (V)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
8. Varmeplanlægning - Gylling-Ørting Falling Kraftvarmeværk - forblivelsespligt
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
9. Delegationsplaner
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
10. Odder IGF Fodbold - ansøgning om kommunegaranti
Del dette dagsordenpunkt
 1. Martin Mikkelsen (C)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Rie Ramsdal Jensen (A)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. Lone Riis (V)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Mødesalen
 18. Byrådssekretær
 19. Uffe Jensen (V)
 20. John Rosenhøj (O)
 21. Uffe Jensen (V)
 22. John Rosenhøj (O)
 23. Mødesalen
 24. Uffe Jensen (V)
 25. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 26. Byrådssekretær
 27. Uffe Jensen (V)
 28. Mødesalen
 29. Martin Mikkelsen (C)
 30. Uffe Jensen (V)
11. Forslag fra Det Konservative Folkeparti om etablering af blafferpunkter i Odder Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Martin Mikkelsen (C)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Lone Riis (V)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Martin Mikkelsen (C)
 9. Hans Hammann (V)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Marianne Hundebøll (F)
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. Martin Mikkelsen (C)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Lone Jakobi Sørensen (A)
 16. Marianne Hundebøll (F)
 17. Elvin J. Hansen, (A)
 18. Mødesalen
 19. Uffe Jensen (V)
12. Forslag fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udarbejdelse af et investeringskatalog
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Lone Riis (V)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Hans Hammann (V)
 9. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Niels Rosenberg (C)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. Lone Jakobi Sørensen (A)
 15. Kresten Bjerre (B)
 16. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Mødesalen
13. Forslag fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om skærpede krav til virksomheder og finansielle institutioner
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Hans Hammann (V)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 11. Marianne Hundebøll (F)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Mødesalen
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
4. Anlæg af cykelsti mellem Ørting og Gylling
7. Varmeprojektforslag for etablering af forsyningsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
8. Varmeplanlægning - Gylling-Ørting Falling Kraftvarmeværk - forblivelsespligt
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten