Byrådsmøde Tirsdag den 9. oktober 2018 - tir, 9. okt 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Tirsdag den 9. oktober 2018
tir, 9. okt 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. Mødesalen
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Tilhørere
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Tilhørere
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Tilhørere
3. Vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Finn Thranum (V)
 4. Præsentation
 5. Finn Thranum (V)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Kresten Bjerre (B)
 11. Ole Lyngby Pedersen (V)
 12. Hans Hammann (V)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 15. Marianne Hundebøll (F)
 16. Niels Rosenberg (C)
 17. Kresten Bjerre (B)
 18. Elvin J. Hansen, (A)
 19. John Rosenhøj (O)
 20. Linda Ann Wienand (A)
 21. Rie Ramsdal Jensen (A)
 22. Mødesalen
 23. Uffe Jensen (V)
 24. Mødesalen
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Byrådssekretær
4. Budget 2019 - 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Lone Riis (V)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Ole Lyngby Pedersen (V)
 11. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Kresten Bjerre (B)
 15. Hans Hammann (V)
 16. Marianne Hundebøll (F)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Marianne Hundebøll (F)
 19. Linda Ann Wienand (A)
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Lone Jakobi Sørensen (A)
 22. Linda Ann Wienand (A)
 23. Kresten Bjerre (B)
 24. Linda Ann Wienand (A)
 25. John Rosenhøj (O)
 26. Niels Rosenberg (C)
 27. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 28. Linda Ann Wienand (A)
 29. Kresten Bjerre (B)
 30. Martin Mikkelsen (C)
 31. Mødesalen
 32. Uffe Jensen (V)
 33. Uffe Jensen (V)
 34. Mødesalen
 35. Uffe Jensen (V)
 36. Uffe Jensen (V)
 37. Mødesalen
 38. Uffe Jensen (V)
 39. Mødesalen
 40. Uffe Jensen (V)
 41. Mødesalen
 42. Uffe Jensen (V)
 43. Mødesalen
 44. Uffe Jensen (V)
 45. Byrådssekretær
 46. Uffe Jensen (V)
5. Ny dagtilbudslov 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Mødesalen
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Uffe Jensen (V)
6. Rammeaftale 2019 - 2020 til godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Mødesalen
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Byrådssekretær
7. Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om, at borgere kan få foretræde for de stående udvalg i Odder kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Lone Riis (V)
 8. Hans Hammann (V)
 9. Kresten Bjerre (B)
 10. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 11. Claes Jensen (A)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Ole Lyngby Pedersen (V)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. Elvin J. Hansen, (A)
 18. Marianne Hundebøll (F)
 19. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 20. Kresten Bjerre (B)
 21. Uffe Jensen (V)
 22. Kresten Bjerre (B)
 23. Claes Jensen (A)
 24. Uffe Jensen (V)
 25. Claes Jensen (A)
 26. Niels Rosenberg (C)
 27. Uffe Jensen (V)
 28. Mødesalen
 29. Mødesalen
 30. Byrådssekretær
 31. Byrådssekretær
8. Mødekalender 2019, byråd og politiske udvalg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
Åben dagsorden slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne