Byrådsmøde Mandag den 25. juni 2018 (man, 25. juni 2018 - 16.45) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.
 • Kresten Toksvig Bjerre (B)

  Kresten Toksvig Bjerre (B)

  Organisation Radikale

  Funktion Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

  Biografi
  For mig handler politik om at søge indflydelse og gøre en forskel, at udstikke en retning for det gode liv. Jeg arbejder for kvalitet i hverdagen. Kultur og fritid vægter jeg højt. Mere kunst. Et smukkere bymiljø. Miljø skal prioriteres højere og vi skal have gang i en grøn omstilling.

  Mail kresten@bjerre.dk

 • Leif Gjørtz Christensen (Ø)

  Leif Gjørtz Christensen (Ø)

  Organisation Enhedslisten

  Funktion Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

  Biografi
  Jeg har gennem en lang årrække beskæftiget mig med udviklingen i samfundet med afsæt fra kommuner og amt. Jeg var direktør for job & velfærd i Viborg 2009-14; Socialchef i Aarhus kommune 2002-2009; Socialpsykiatrichef i Aarhus Amt 1992-2002; Kontorchef Aarhus kommune 1991-92; Forstander Katrinebjerg Centret 1989-1992; Lektor Den sociale Højskole 1977-1989. Medlem af Aarhus Byråd for VS/enhedslisten 1983-1994. Jeg er samtidig formand for Sind Odder og Sind i Region Midt, Formand for bestyrelsen for VR-hallerne og formand for en af Jyllands største fodboldklubber (VSK Aarhus).

  Mail leif.christensen@odder.dk

 • Hans Hammann (V)

  Hans Hammann (V)

  Organisation Venstre

  Funktion Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

  Biografi
  Jeg har boet i Odder kommune stor set hele mit liv, siden 1972 i Torrild. Jeg har 3 dejlige børn, hvoraf de 2 er hjemmeboende hver anden uge. Min fritid går med: politik, hus og have, fritids sejlads og lidt jagt. Derud over deltager jeg selvfølgelig i det sociale liv i Torrild området.

  Mail hans.hammann@odder.dk

 • Marianne Hundebøll (F)

  Marianne Hundebøll (F)

  Organisation Socialistisk Folkeparti

  Funktion Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

  Biografi
  Medlem Odder byråd siden 2006. Det er vigtigt for mig at børn får en god start på livet: den tidlige indsats er vigtig. Børn skal trives for at de får det optimale ud af læringen. Trivsel, Sundhed og forebyggelse er vigtig for mig på alle fronter. Vil bekæmpe social ulighed.

  Mail marianne.hundeboell@odder.dk

 • Claes Jensen (A)

  Claes Jensen (A)

  Organisation Socialdemokratiet

  Funktion Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

  Biografi
  Jeg bor sammen med min søde kæreste og vores 2 dejlige piger og jeg har boet i Odder siden 1992. Min fritid bruger jeg sammen med min familie, cykelture i Odder og omegn og bestyrelsesarbejde i DOMI Bolig, hvor jeg er formand. Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Aarhus Bolig og Strandgrunden.

  Mail claes.jensen@odder.dk

 • Uffe Jensen (V)

  Uffe Jensen (V)

  Organisation Venstre

  Funktion Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

  Biografi
  Sammen med min kone og vores 2 døtre, bosatte vi os i 1989 i Odder. Frem til udgangen af 2013 arbejdede jeg i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Østjyllands politi. Interesseret i foreningsliv og fritids- og kulturtilbud. Valgt til byrådet i 2009. Fokus på dialog og samarbejde – vækst og uddannelse.

  Mail uffe.jensen@odder.dk

 • Lene Midtgaard (V)

  Lene Midtgaard (V)

  Organisation Venstre

  Funktion Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

  Biografi
  Jeg er åben, lyttende og bidragende. Jeg tror på en rummelig kommune, hvor der er plads til alle. At alle ved hvad der er bedst for dem selv, at alle bidrager respektfuldt til fællesskabet, at vi tager ansvar for ejet liv, men er klar til at gribe de, der ikke selv kan. At bo, skabe familie, arbejde og leve i Odder kommune, har været med til at gøre mig til den jeg er og jeg er klar til at give igen, at være med til at videreudvikle vores kommune, som et godt sted at bosætte sig og vokse op i.

  Mail lene.midtgaard@odder.dk

 • Martin Mikkelsen (C)

  Martin Mikkelsen (C)

  Organisation Det Konservative Folkeparti

  Funktion Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

  Biografi
  I 2015 flyttede jeg fra Aalborg til Odder pga. et fast job på Odder Gymnasium. At kunne bo og arbejde i sit lokalsamfund giver en unik mulighed for at engagere sig, der hvor man er. Som konservativ sætter jeg pris på det nære og lokale, ligesom jeg har stor respekt for frivillighed. Efter min mening er det ikke nok, at man via skattebilletten kan se sig fri for at bidrage på anden måde til fællesskabet. Derfor har jeg i en årrække været frivillig fodboldtræner for børn og unge, ligesom jeg altid gerne giver en hjælpende hånd.

  Mail martin.mikkelsen@odder.dk

 • Ole Lyngby Pedersen (V)

  Ole Lyngby Pedersen (V)

  Organisation Venstre

  Funktion Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

  Biografi
  Jeg har været fuldtidslandmand siden 1984, erhvervpolitik og organisationsarbejde har altid interesseret mig, især miljøpolitik og arbejdet med at reducere næringsstofudledningen til vandmiljøet interesserer mig, den interesse passer glimrende til mine poster i MTU og Odder Spildevand.

  Mail ole.pedersen@odder.dk

 • Lone Riis (V)

  Lone Riis (V)

  Organisation Venstre

  Funktion 2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,

  Biografi
  Jeg bor i Gylling, har tre voksne børn. Jeg går ind i fællesskaber og engagerer mig i det samfund, som jeg er en del af. At give noget tilbage til fællesskabet i form af frivilligt arbejde og politik, finder jeg værdifuldt og vigtigt. Jeg brænder for hele Odder Kommune - for at skabe endnu bedre rammer for det gode liv.

  Mail lone.riis@odder.dk

 • John Rosenhøj (O)

  John Rosenhøj (O)

  Organisation Dansk Folkeparti

  Funktion Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark

  Biografi
  Har altid været politisk interesseret - først blevet aktiv i politik og indmeldt i 2012 i DF. Jeg arbejder for at alle borgere får lige behandling – ligesom folkeskole, sundhed og ordentlig økonomisk politik ligger mig meget på sinde, ligesom foreningsarbejde og frivillighed. Jeg vil være vagthund i byrådet, således særinteresser ikke favoriseres.

  Mail johnrose@post12.tele.dk

 • Lone Jakobi Sørensen (A)

  Lone Jakobi Sørensen (A)

  Organisation Socialdemokraterne

  Funktion 1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver

  Biografi
  Jeg kom til Odder i 2005 og har siden boet i Over Randlev sammen med mine to teenagedrenge. Jeg har siddet i byrådet siden 2014 og modtog i maj 2016 valg som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Jeg har plads i Børn, unge og kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget, samt i Vitaparkudvalget, LAGOdder-Hedensted og Spektrums repræsentantskab. Jeg er uddannet antropolog. Min fritid går mest med politik, men jeg går også til yoga, ror havkajak, løber periodevist og bruger tid med familie og venner.

  Mail lone.jakobi@odder.dk

 • Ditte Marie Thejsen (Ø)

  Ditte Marie Thejsen (Ø)

  Organisation Enhedslisten

  Funktion Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

  Biografi
  Jeg meldte mig ind i Enhedslisten for 13 år siden, med et ønske om, at påvirke samfundet i en grønnere og mere retfærdig retning. Dette er stadig drivkraften for mit politiske arbejde i dag. Miljø og økologi en mærkesag for mig, og her ser jeg mange kampe at tage fat på i Odder.

  Mail ditte.thejsen@odder.dk

 • Finn Thranum (V)

  Finn Thranum (V)

  Organisation Venstre

  Funktion Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

  Biografi
  Født og opvokset i Århus, bor i Hou, og er gift med Britta som er sygeplejerske. Far til fire voksne piger, morfar til Oliver og en pige på vej : -) Fuldtidsansat i ambulancetjenesten i Odder. Aktiv i politik siden 1981. Roer havkajak, svømmer, cykler og løber. Jeg har energi, lyst og erfaring til igen at yde en politisk arbejdsindsats for borgerne i Odder Kommune og Region Midtjylland.

  Mail finn.thranum@odder.dk

 • Linda Ann Wienand (A)

  Linda Ann Wienand (A)

  Organisation Socialdemokraterne

  Funktion Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

  Biografi
  Bor i Hundslund, gift med Klaus. Mor til 2 drenge på hhv. 18 og 20 år. Jeg arbejder i Horsens kommune som pædagog i Samdriften Søvind. Her arbejder jeg med børns trivsel og udvikling fra 0-12 år. Jeg vægter også mine kollegaers trivsel. Jeg arbejder som tillidsmand og er team koordinator. Jeg træner fitness for en sund krop og sind. Her lader jeg op fysisk og psykisk.

  Mail linda.wienand@odder.dk