Byrådsmøde Mandag den 25. juni 2018 - man, 25. juni 2018 - 16.45 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 25. juni 2018
man, 25. juni 2018 - 16.45 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 2. Mødesalen
Spørgetid
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Martin Mikkelsen (C)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 9. Uffe Jensen (V)
Spørgetid slut - Vi afventer starten på det ordinære møde kl. 17.00
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Forslag fra Finn Tranum (V) og Marianne Hundebøll (F) om bevarelse af redningsbåden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Finn Thranum (V)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Hans Hammann (V)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. Finn Thranum (V)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Mødesalen
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
3 A Tillægsdagsorden - Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om bevarelse af redningsbåden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Hans Hammann (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Kresten Bjerre (B)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 14. Kresten Bjerre (B)
 15. Finn Thranum (V)
 16. John Rosenhøj (O)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
 19. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 20. Mødesalen
 21. Lone Jakobi Sørensen (A)
 22. Kresten Bjerre (B)
 23. John Rosenhøj (O)
 24. Ole Lyngby Pedersen (V)
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Ole Lyngby Pedersen (V)
 27. Kresten Bjerre (B)
 28. John Rosenhøj (O)
 29. Finn Thranum (V)
 30. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 31. Mødesalen
 32. Uffe Jensen (V)
 33. Mødesalen
 34. Uffe Jensen (V)
 35. Mødesalen
 36. Byrådssekretær
 37. Uffe Jensen (V)
4. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 - landskabelige interesser
Del dette dagsordenpunkt
5. Opsamling på foroffentlig høring vedr. byudvikling i Saksild - Rammeområde 3.B.10
Del dette dagsordenpunkt
6. Østjyllands Brandvæsen - Etablering af Station Nord
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
7. Østjyllands Brandvæsen - Budget 2019 og årsrapport 2017
Del dette dagsordenpunkt
8. Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal, opført af "Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
9. Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
10. Tunø Færgen - nedsættelse af færgetakster for passagerer mv.
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
11. Ansøgning fra Vestskolen om konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning i henhold til Folkeskolelovens §16b
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Lene Midtgaard (V)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Martin Mikkelsen (C)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Mødesalen
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 12. Martin Mikkelsen (C)
 13. Lone Jakobi Sørensen (A)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Mødesalen
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Byrådssekretær
 19. Uffe Jensen (V)
12. Forslag fra De Konservative om teknologiforståelse i folkeskolen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Martin Mikkelsen (C)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Lone Riis (V)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Claes Jensen (A)
 10. Martin Mikkelsen (C)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Uffe Jensen (V)
13. Borgerdrevne forslag
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Linda Ann Wienand (A)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Lone Riis (V)
 8. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Kresten Bjerre (B)
 11. Lone Jakobi Sørensen (A)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
14. Forslag fra SF til kommunal indsats mod mikroplast
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Martin Mikkelsen (C)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. Mødesalen
 11. Uffe Jensen (V)
15. Forslag fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om forsøg med borgerbudgetter i Odder by i 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Hans Hammann (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
Åbent møde slut
Del dette dagsordenpunkt
Lukket punkt
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Mødesalen
 3. Webcast Finished
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Lene Midtgaard (V)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne