Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018 - tir, 22. maj 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018
tir, 22. maj 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Årsberetning 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
4. Økonomisk politik og Finansiel styring 2019 - 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Lone Riis (V)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Mødesalen
 11. Lone Jakobi Sørensen (A)
 12. Uffe Jensen (V)
5. DOMI Bolig - anmodning om låneoptagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
6. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 5025b - tæt/lav bebyggelse i Hou Strandpark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Præsentation
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Præsentation
 9. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Tilhørere
 12. Tilhørere
 13. Uffe Jensen (V)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Marianne Hundebøll (F)
 16. Kresten Bjerre (B)
 17. Finn Thranum (V)
 18. Elvin J. Hansen, (A)
 19. Elvin J. Hansen, (A)
 20. Præsentation
 21. Tilhørere
 22. Elvin J. Hansen, (A)
 23. Elvin J. Hansen, (A)
 24. Ole Lyngby Pedersen (V)
 25. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 26. John Rosenhøj (O)
 27. Niels Rosenberg (C)
 28. Ole Lyngby Pedersen (V)
 29. Præsentation
 30. Marianne Hundebøll (F)
 31. Elvin J. Hansen, (A)
 32. Mødesalen
 33. Uffe Jensen (V)
7. Forundersøgelser og projektering af boligområde ved Smedegade i Ørting
Del dette dagsordenpunkt
8. Anlægsregnskab - Byggemodning Langholts Ager og Hørkærs Ager
Del dette dagsordenpunkt
9. Anlægsregnskab - Byggemodning 6 grunde ved VitaPark
Del dette dagsordenpunkt
10. Anlægsregnskab - Byggemodning 12 strandvillagrunde i Hou
Del dette dagsordenpunkt
11. Anlægsregnskab - Byggemodning Rønhøjs Ager
Del dette dagsordenpunkt
12. Anlægsregnskab - Grobshulevej
Del dette dagsordenpunkt
13. Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje - Norsminde Havn, Tunø Havn og Hov Havn
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Præsentation
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Hans Hammann (V)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. Ole Lyngby Pedersen (V)
 11. Marianne Hundebøll (F)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
 19. Byrådssekretær
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Mødesalen
 22. Byrådssekretær
 23. Uffe Jensen (V)
14. Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Rie Ramsdal Jensen (A)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
15. Godkendelse af fritvalgstimepriser 2018
Del dette dagsordenpunkt
16. Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Uffe Jensen (V)
17. Status på Børne- og Familiecentret's udviklingsarbejde i samarbejde med Task Force
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. Lone Jakobi Sørensen (A)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
18. Godkendelse af indstilling vedrørende Forberedende Grunduddannelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
Det åbne møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
7. Forundersøgelser og projektering af boligområde ved Smedegade i Ørting
9. Anlægsregnskab - Byggemodning 6 grunde ved VitaPark
10. Anlægsregnskab - Byggemodning 12 strandvillagrunde i Hou
11. Anlægsregnskab - Byggemodning Rønhøjs Ager
13. Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje - Norsminde Havn, Tunø Havn og Hov Havn
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre