Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018 (tir, 22. maj 2018 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.