Byrådsmøde mandag den 30. april 2018 - man, 30. apr 2018 - 16.45 - Odder NetTV

Byrådsmøde mandag den 30. april 2018
man, 30. apr 2018 - 16.45 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
Spørgsmål til Byrådet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Ole Lyngby Pedersen (V)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
9. Stedfortræder for afdøde byrådsmedlem Ole Lauth
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Hans Hammann (V)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Forslag til lokalplan nr. 7005 for boligområde nord for Smedegade i Ørting
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. Uffe Jensen (V)
4. Forslag til lokalplan nr. 1140 for erhvervsområde ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
5. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 - Erhvervsområde 1.E.8
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
6. HMN Naturgas - Udlodning af provenu
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Claes Jensen (A)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Mødesalen
 8. Uffe Jensen (V)
7. DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån
Del dette dagsordenpunkt
8. DOMI Bolig - Anmodning om brug af den kollektive råderet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
9. Stedfortræder for afdøde byrådsmedlem Ole Lauth
Del dette dagsordenpunkt
10. Godkendelse af ændring af vedtægter for den selvejende institution "Ølykkecentret
Del dette dagsordenpunkt
11. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af byudviklingsstrategi for Odder midtby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Ole Lyngby Pedersen (V)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Elvin J. Hansen, (A)
 11. Hans Hammann (V)
 12. Hans Hammann (V)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
12. §17,4 Midlertidigt udvalg for Tunø - Kommissorium
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
13. Cykelsti mellem Gylling og Ørting
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Elvin J. Hansen, (A)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Hans Hammann (V)
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Kresten Bjerre (B)
 12. Lone Jakobi Sørensen (A)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Niels Rosenberg (C)
 16. Mødesalen
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Lone Jakobi Sørensen (A)
 19. Mødesalen
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Niels Rosenberg (C)
 22. Mødesalen
 23. Uffe Jensen (V)
 24. Marianne Hundebøll (F)
 25. Mødesalen
 26. Uffe Jensen (V)
14. Anlægsregnskab - Renovering af polititorvet
Del dette dagsordenpunkt
15. Anlægsregnskab - Renovering af jernbaneoverskæring Rude Havvej
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
16. Anlægsregnskab - Trafikplan for Nørregadeområdet - Krydset v. Kvickly/Løvbjerg
Del dette dagsordenpunkt
17. Etablering af afdelingsbestyrelse på Plejeboligerne Bronzealdervej
Del dette dagsordenpunkt
18. Forslag fra Finn Tranum (V) og Marianne Hundebøll (F) om bevarelse af redningsbåden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Finn Thranum (V)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Ole Lyngby Pedersen (V)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Ole Lyngby Pedersen (V)
 14. Niels Rosenberg (C)
 15. Finn Thranum (V)
 16. Marianne Hundebøll (F)
 17. Kresten Bjerre (B)
 18. Hans Hammann (V)
 19. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 20. Niels Rosenberg (C)
 21. Lone Jakobi Sørensen (A)
 22. John Rosenhøj (O)
 23. Finn Thranum (V)
 24. Mødesalen
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 27. Mødesalen
 28. John Rosenhøj (O)
 29. Finn Thranum (V)
 30. Uffe Jensen (V)
 31. Finn Thranum (V)
 32. Kresten Bjerre (B)
 33. Mødesalen
 34. Lone Jakobi Sørensen (A)
 35. Marianne Hundebøll (F)
 36. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 37. Lone Jakobi Sørensen (A)
 38. Niels Rosenberg (C)
 39. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 40. John Rosenhøj (O)
 41. Elvin J. Hansen, (A)
 42. Uffe Jensen (V)
 43. Elvin J. Hansen, (A)
 44. Uffe Jensen (V)
 45. Uffe Jensen (V)
 46. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 47. John Rosenhøj (O)
 48. Uffe Jensen (V)
19. Forslag fra Enhedslisten om etablering af skovbegravelsesplads
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Martin Mikkelsen (C)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Lone Riis (V)
 8. Finn Thranum (V)
 9. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 18. Uffe Jensen (V)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
3. Forslag til lokalplan nr. 7005 for boligområde nord for Smedegade i Ørting
13. Cykelsti mellem Gylling og Ørting
15. Anlægsregnskab - Renovering af jernbaneoverskæring Rude Havvej
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre