Byrådsmøde mandag den 30. april 2018 (man, 30. apr 2018 - 16.45) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.