Konstitueringsmøde den 12. december 2017 - tir, 12. dec 2017 - 15.04 - Odder NetTV

Konstitueringsmøde den 12. december 2017
tir, 12. dec 2017 - 15.04 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

Velkommen til Odder NetTV


På grund af tekniske problemer er der udfald i udsendelsen indtil punkt 4.

 

Klik på ikonerne ovenover for at finde dagsorden, slides, kort, bilag og anden information. 


Her kan du se medlemmerne af Odder Byråd


Lukkede sager bliver ikke optaget.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
  1. Elvin Hansen (A)
  2. Marianne Hundebøll (F)
1. Valg af Borgmester
Del dette dagsordenpunkt
  1. Elvin Hansen (A)
  2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
  3. Elvin Hansen (A)
  4. Sekretær
2. Valg af 1. og 2. viceborgmester
Del dette dagsordenpunkt
3. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
  1. John Rosenhøj (O)
  2. Marianne Hundebøll (F)
  3. Uffe Jensen (V)
4. Valg af medlemmer til de stående udvalg
Del dette dagsordenpunkt
5. Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
6. Udpegning af medlemmer til Børn- og Ungeudvalg
Del dette dagsordenpunkt
7. Udpegning af stedfortræder til KL's repræsentantskab
Del dette dagsordenpunkt
8. Udpegning til bestyrelsen i Renosyd I/S
Del dette dagsordenpunkt
9. Godkendelse af repræsentant i den fælles beredskabskommission - Østjyllands Brandvæsen
Del dette dagsordenpunkt
10. Udpegning til kredsråd vedr. politiets virksomhed, stedfortræder for borgmesteren
Del dette dagsordenpunkt
11. Udpegning af medlemmer til Grundlisteudvalget
Del dette dagsordenpunkt
12. Udpegning af medlemmer til Handicaprådet 2018-2022
Del dette dagsordenpunkt
13. Udpegning til afdelingsbestyrelsen for plejeboligerne på Bronzealdervej
Del dette dagsordenpunkt
14. Udpegning af medlemmer til Forebyggelses- og bevillingsnævnet
Del dette dagsordenpunkt
15. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen i Odder Spildevand A/S
Del dette dagsordenpunkt
16. Udpegning af repræsentanter til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S
Del dette dagsordenpunkt
17. Udpegning af repræsentanter til repræsentantskabet for Midttrafik
Del dette dagsordenpunkt
18. Udpegning af ankenævnsmedlemmer og suppleanter til skatte- og vurderingsnævn
Del dette dagsordenpunkt
19. Udpegning af medlem til bestyrelsen i Spektrum
Del dette dagsordenpunkt
20. Udpegning til valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg
Del dette dagsordenpunkt
21. Udpegning til valgbestyrelse ved kommunale valg
Del dette dagsordenpunkt
22. Udpegning af medlemmer til Lokal Aktions Gruppe Odder - Hedensted
Del dette dagsordenpunkt
23. Udpegning af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg
Del dette dagsordenpunkt
24. Udpegning af medlemmer til bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner
Del dette dagsordenpunkt
25. Udpegning af medlemmer til diverse bestyrelser
Del dette dagsordenpunkt
26. Udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissioner efter ekspropriationsprocesloven
Del dette dagsordenpunkt
27. Udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven)
Del dette dagsordenpunkt
28. Udpegning af medlemmer som Hegnsynsmænd/mark- og vejfred
Del dette dagsordenpunkt
29. Repræsentant til Letbanerådet i Østjylland
Del dette dagsordenpunkt
30. Repræsentation i UdviklingOdder
Del dette dagsordenpunkt
31. Orientering om valg til KKR
Del dette dagsordenpunkt
32. Mødekalender 2018
Del dette dagsordenpunkt