Byrådsmøde den 10. oktober 2017 - tir, 10. okt 2017 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde den 10. oktober 2017
tir, 10. okt 2017 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Budget 2018 - 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hanne Appel (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Kresten Bjerre (B)
 7. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. Lars Grønlund (A)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Ole Lauth (A)
 14. Elvin J. Hansen (A)
 15. Ole Lauth (A)
 16. Elvin J. Hansen (A)
 17. Bjarne Pedersen (V)
 18. Hans Hammann (V)
 19. Niels Rosenberg (C)
 20. Hanne Appel (V)
 21. Marianne Hundebøll (F)
 22. Ole Lyngby Pedersen (V)
 23. Ole Lauth (A)
 24. Anne Bonefeld (V)
 25. Byrådssalen
 26. Uffe Jensen (V)
 27. Byrådssalen
 28. Uffe Jensen (V)
 29. Byrådssalen
 30. Borgmester, kommunaldirektør og sekretær
 31. Uffe Jensen (V)
4. Forslag til Lokalplan nr. 1134 - 1. etape af boligområdet nord for Stampmøllebækken
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Præsentation
 3. Elvin J. Hansen (A)
 4. Byrådssalen
 5. Uffe Jensen (V)
5. Lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Elvin J. Hansen (A)
 3. Uffe Jensen (V)
7. Planstrategi 2017 udviklings- og sommerhusområder - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Helle Jensen Møller (F)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Elvin J. Hansen (A)
 4. Præsentation
 5. Elvin J. Hansen (A)
 6. Præsentation
 7. Elvin J. Hansen (A)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Byrådssekretær
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Præsentation
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. Præsentation
 14. Niels Rosenberg (C)
 15. Ole Lyngby Pedersen (V)
 16. John Rosenhøj (O)
 17. Kresten Bjerre (B)
 18. Marianne Hundebøll (F)
 19. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 20. Lars Grønlund (A)
 21. Elvin J. Hansen (A)
 22. John Rosenhøj (O)
 23. Marianne Hundebøll (F)
 24. Byrådssalen
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Elvin J. Hansen (A)
 27. Byrådssalen
 28. John Rosenhøj (O)
 29. Byrådssalen
 30. Marianne Hundebøll (F)
 31. Uffe Jensen (V)
 32. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 33. Byrådssalen
 34. Uffe Jensen (V)
 35. Byrådssalen
 36. Uffe Jensen (V)
 37. Borgmester, kommunaldirektør og sekretær
 38. Uffe Jensen (V)
8. Frit valgs timepriser pr. 16. oktober 2017 til godkendelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Bjarne Pedersen (V)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Byrådssalen
 7. Uffe Jensen (V)
9. Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Elvin J. Hansen (A)
 3. Byrådssalen
 4. Uffe Jensen (V)
10. Spildevandsplantillæg nr. 2, kloakering af rammeområde 1B39 - boligområde ved Bendixminde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
11. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af rammeområde 1.B.39
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Elvin J. Hansen (A)
12. Godkendelse af Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssalen
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Byrådssalen
 6. Elvin J. Hansen (A)
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Helle Jensen Møller (F)
 10. Byrådssalen
 11. Uffe Jensen (V)
13. Seniorrådsvalg 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Helle Jensen Møller (F)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Bjarne Pedersen (V)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Byrådssalen
7. Planstrategi 2017 udviklings- og sommerhusområder - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssekretær
 2. Byrådssalen
 3. Uffe Jensen (V)
14. Renosyd i/s - Budget 2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Hans Hammann (V)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Byrådssalen
15. Styrelsesvedtægt for Odder Kommunale Skolevæsen sendes i høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Anne Bonefeld (V)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Byrådssalen
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Byrådssalen
Foto af Hanne Appel (V)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Radikale Venstre
Foto af Anne Bonefeld (V)
Formand for Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Lars Grønlund (A)
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Elvin J. Hansen (A)
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokraterne
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Helle Jensen Møller (F)
Medlem af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialistisk Folkeparti
Foto af Ole Lauth (A)
Medlem af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialdemokraterne
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Bjarne Pedersen (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
1. viceborgmester, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget
Det konservative Folkeparti
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Enhedslisten