Byrådsmøde den 10. oktober 2017 (tir, 10. okt 2017 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.