Byrådsmøde den 19. juni 2017 - man, 19. juni 2017 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde den 19. juni 2017
man, 19. juni 2017 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Vedtagelse af lokalplan 6010 for sommerhus på Alrøvej 98 ved Amstrup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Elvin J. Hansen (A)
 6. Uffe Jensen (V)
4. Kommuneplan - ophævelse af reservationer til ferie- og fritidsanlæg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
5. Spildevandsplantillæg nr. 2, kloakering af rammeområde 1B39 - boligområde ved Bendixminde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
6. Teknik & Miljø - Kommunale Bygninger - Gylling Skole: Ombygning 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Anne Bonefeld (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Uffe Jensen (V)
7. Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Mette Lund Klougart (V)
 8. John Rosenhøj (O)
 9. Uffe Jensen (V)
8. Vedtægter for Lejerbo Odder
Del dette dagsordenpunkt
9. Østjyllands Brandvæsen - Regnskab 2016 og budget 2018
Del dette dagsordenpunkt
10. Anbefalinger og afrapportering fra §17,4 udvalget til udvikling af Odder Midtby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hanne Appel (V)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Hanne Appel (V)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Niels Rosenberg (C)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Byrådssalen
 14. Uffe Jensen (V)
11. Afrapportering fra § 17 stk. 4. udvalg vedr. udvikling af den politiske arbejdsform i Odder Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Hanne Appel (V)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Bjarne Pedersen (V)
 12. Lone Jakobi Sørensen (A)
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Lone Jakobi Sørensen (A)
 15. Elvin J. Hansen (A)
 16. Ole Lauth (A)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Ole Lauth (A)
 19. Uffe Jensen (V)
 20. John Rosenhøj (O)
 21. Kresten Bjerre (B)
 22. Uffe Jensen (V)
 23. Kresten Bjerre (B)
 24. Hanne Appel (V)
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Byrådssalen
 27. Webcast Finished
3. Vedtagelse af lokalplan 6010 for sommerhus på Alrøvej 98 ved Amstrup
Foto af Hanne Appel (V)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Radikale Venstre
Foto af Anne Bonefeld (V)
Formand for Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Elvin J. Hansen (A)
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokraterne
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Mette Lund Klougart (V)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ole Lauth (A)
Medlem af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialdemokraterne
Foto af Bjarne Pedersen (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
1. viceborgmester, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget
Det konservative Folkeparti
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Enhedslisten