Byrådsmøde den 19. juni 2017 (man, 19. juni 2017 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.