Byrådsmøde den 24. april 2017 (man, 24. apr 2017 - 16.45) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.