Byrådsmøde den 27. juni 2016 (man, 27. juni 2016 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.