Webcast-arkiv - Odder NetTV

Arkiv 

december 2019

Byrådsmøde Mandag den 16. december 2019, kl. 16

man, 16. dec 2019 - 16.00
Mødet omhandler bl.a. Parkeringsstrategi, Forsyning, Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse, Klimamål, Beskæftigelsesplan, Pakhuset og Værdighedpolitik

oktober 2019

Byrådsmøde Mandag den 7. oktober 2019, kl. 17

man, 7. okt 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a. Snærildgård, Midttrafik strategi, Agenda 21, Budgetoplæg, Hospice, Sundhedshus, Cykelsti, Anbringelsesstrategi og Nyt valgsystem

september 2019

Byrådsmøde Mandag den 2. september 2019, kl. 17

man, 2. sep 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a. Saksild; Vestermarken, Klimapulje, Spectrum, Etablering af ungdomsråd/ungebyråd, Sundhedsaftale 2019-23, Erhvervsudviklingsstrategi

juni 2019

Byrådsmøde Mandag den 24. juni 2019, kl. 17

man, 24. juni 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a.Rude Havvej, FNs verdensmål, Sundhedsstrategi Børn og Unge, Klimapuljen, Affaldsplan, Udeservering, Vestermarken, Skovrejsning Boulstrup

maj 2019

Byrådsmøde Mandag den 20. maj 2019, kl. 17

man, 20. maj 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a.Magtanvendelse, Plastikhandlingsplan, Kommunale gaver, Ny Børne/unge-politik, Ageda 21, Saksild, Odder Bymidte, Energibesparelse, Miljøtiltag

april 2019

Byrådsmøde Mandag den 8. april 2019, kl. 17

man, 8. apr 2019 - 16.45
Mødet omhandler bl.a. Byudvikling i Odder, Erhvervsaffald, Kærsangervej, Specialklasser, Støtte til veteraner, Etablering af udsatteråd

marts 2019

Byrådsmøde Mandag den 11. marts 2019, kl. 17

man, 11. mar 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a.Byudviklingsstrategi, Cykelsti Gylling-Ørting, Klimatilpasning, Politikere i kommunale institutioner, Borgerrådgiver, Affaldsplan

februar 2019

Byrådsmøde Mandag den 4. februar 2019, kl. 17

man, 4. feb 2019 - 17.00
Mødet omhandler bl.a. trafiksikkerhed, rammerne for Naturområde Horsens fjord, regulativ for erhvervsaffald og kvalitetsrapport for skolerne.

november 2018

Byrådsmøde mandag den 26. november 2018

man, 26. nov 2018 - 17.00
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række forslag til lokalplaner, regulering af råger, retningslinjer for foretræde for udvalg og budgetopfølgninger på flere områder.

Byrådsmøde Mandag den 5. november 2018

man, 5. nov 2018 - 17.00
Mødet behandler emner som Tunø, Cykelsti, Rottebekæmpelse, Varmeforsyning, Den politiske arbejdsform, Blafferpunkter på veje og Finansielle tiltag

august 2018

Byrådsmøde Mandag den 27. August 2018

man, 27. aug 2018 - 16.30
Mødet behandler emner som Hou Strandpark, Revision af regnskab 2017, Rude Havvej, Arkæologisk udgravning i Ørting, Indsatsplan Hundslund, Lokalplaner

maj 2018

Byrådsmøde tirsdag den 22. maj 2018

tir, 22. maj 2018 - 17.00
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. kommunens årsberetning 2017, lokalplaner og fastlæggelse af basisrammen for serviceudgifterne i 2019.

april 2018

Byrådsmøde mandag den 30. april 2018

man, 30. apr 2018 - 16.45
Da der er indkommet et spørgsmål til byrådets spørgetid, indledes byrådsmødet med spørgetid kl. 16.45.
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række lokalplaner, et forslag om bevarelse af redningsbåden, kommissorium for byudviklingsstrategi og for et udvalg for Tunø.

marts 2018

Byrådsmøde mandag den 19. marts 2018

man, 19. mar 2018 - 17.00
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. en række lokalplaner, byudvikling i Saksild, indsats mod bjøneklo og tidsplan og procedure for Budgetlægning 2019-2022. Der er også nyt navn til Skovbakke/Vestermarkskolen på dagsordenen.

februar 2018

Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018

man, 5. feb 2018 - 17.00
Mødet behandler bl.a. en lokalplan for Lokalcenter Nord, høringssvar om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager, trafiksikkerhed, et vindmølleområde syd for Torrild og et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med udvikling på Tunø

december 2017

Byrådsmøde den 18. december 2017

man, 18. dec 2017 - 16.00
På byrådsmødets dagsorden er bl.a. styrelsesvedtægter for skolerne og Landsbyordningerne, Beskæftigelsesplan 2018, grundvandsbeskyttelse i Hundslund, byggemodning af grunde ved Bendixminde og friluftsaktiviteter ved Sondrup

november 2017

Byrådsmøde den 27. november 2017

man, 27. nov 2017 - 17.00
Byrådet skal bl.a. drøfte strategi for VitaPark, budgetopfølgning og lokalplaner