Byrådsmøde Mandag den 16. december 2019, kl. 16 - man, 16. dec 2019 - 16.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 16. december 2019, kl. 16
man, 16. dec 2019 - 16.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørere
 3. Mødesalen
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Mødesalen
 3. Tilhørere
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
4. Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti
Del dette dagsordenpunkt
5. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Martin Mikkelsen (C)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Hans Hammann (V)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Martin Mikkelsen (C)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Elvin J. Hansen, (A)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Kresten Bjerre (B)
 14. John Rosenhøj (O)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
 19. John Rosenhøj (O)
 20. Martin Mikkelsen (C)
 21. Uffe Jensen (V)
6. Forslag til parkeringsstrategi for Odder by
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Claes Jensen (A)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Hans Hammann (V)
 8. Ole Lyngby Pedersen (V)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. Martin Mikkelsen (C)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Lone Jakobi Sørensen (A)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Kresten Bjerre (B)
 15. Martin Mikkelsen (C)
 16. Ole Lyngby Pedersen (V)
 17. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 18. Hans Hammann (V)
 19. Marianne Hundebøll (F)
 20. Kresten Bjerre (B)
 21. John Rosenhøj (O)
 22. Claes Jensen (A)
 23. Mødesalen
 24. Uffe Jensen (V)
 25. Mødesalen
 26. Uffe Jensen (V)
 27. Byrådssekretær
 28. Uffe Jensen (V)
 29. Byrådssekretær
 30. Uffe Jensen (V)
7. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
8. Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
9. Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. Martin Mikkelsen (C)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Elvin J. Hansen, (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Niels Rosenberg (C)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
10. Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Ole Lyngby Pedersen (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Ole Lyngby Pedersen (V)
 12. Elvin J. Hansen, (A)
 13. John Rosenhøj (O)
 14. Elvin J. Hansen, (A)
 15. Mødesalen
 16. Uffe Jensen (V)
11. Beskæftigelsesplan 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Linda Ann Wienand (A)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Lone Riis (V)
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Mødesalen
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Linda Ann Wienand (A)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
 15. Byrådssekretær
12. Overenskomst med Pakhuset
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Hans Hammann (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Hans Hammann (V)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
13. Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Rie Ramsdal Jensen (A)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
13 A. Afsked med Niels Rosenberg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Martin Mikkelsen (C)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Hans Hammann (V)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Mødesalen
 13. Mødesalen
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Mødesalen
 3. Webcast Finished
3. Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020
4. Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti
5. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen
6. Forslag til parkeringsstrategi for Odder by
7. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk
10. Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup
12. Overenskomst med Pakhuset
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne