Byrådsmøde mandag den 26. november 2018 - man, 26. nov 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde mandag den 26. november 2018
man, 26. nov 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Budgetopfølgning 2018 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
4. Budgetopfølgning 2018 - Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
5. Budgetopfølgning 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Mødesalen
 10. Elvin J. Hansen, (A)
 11. Niels Rosenberg (C)
 12. Mødesalen
 13. Uffe Jensen (V)
6. Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
7. Ejerpolitik for Renosyd
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Mødesalen
8. Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 - sommerhusområde 3.S.6
Del dette dagsordenpunkt
9. Forslag til lokalplan nr. 3034 for et område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Præsentation
 4. Ole Lyngby Pedersen (V)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Martin Mikkelsen (C)
 8. Uffe Jensen (V)
10. DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 2 Rørthvej 79 - 117, Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Claes Jensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
11. Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 - Høringssvar fra Odder Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Martin Mikkelsen (C)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Mødesalen
 4. Uffe Jensen (V)
12. Tilskud til Hundslund Hallen - ansøgning om anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
13. Højdeportaler Rude Havvej - ansøgning om anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
 4. Elvin J. Hansen, (A)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Mødesalen
 9. Uffe Jensen (V)
14. Revision af gældende tømningsregulativ for bundfældningstanke i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
15. Målsætninger for regulering af råger på kommunale arealer
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Mødesalen
 5. Uffe Jensen (V)
16. Den videre proces for arbejdet med de tværgående politikker
Del dette dagsordenpunkt
17. Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Elvin J. Hansen, (A)
 3. Finn Thranum (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Mødesalen
18. Forslag til retningslinjer for foretræde for udvalg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Martin Mikkelsen (C)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Lone Riis (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
19. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ekstraordinær fundering af matrikel til nye plejeboliger ved Stenslund
Del dette dagsordenpunkt
20. Forslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at sende trafikplan til offentlig høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Ole Lyngby Pedersen (V)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Ole Lyngby Pedersen (V)
 11. Lone Jakobi Sørensen (A)
 12. Elvin J. Hansen, (A)
 13. Marianne Hundebøll (F)
 14. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 15. John Rosenhøj (O)
 16. Ole Lyngby Pedersen (V)
 17. Hans Hammann (V)
 18. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 19. Lone Jakobi Sørensen (A)
 20. Mødesalen
 21. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 22. Mødesalen
 23. Uffe Jensen (V)
 24. Mødesalen
 25. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 26. Uffe Jensen (V)
 27. Mødesalen
 28. Webcast Finished
9. Forslag til lokalplan nr. 3034 for et område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre