Byrådsmøde mandag den 17. december 2018 - man, 17. dec 2018 - 16.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde mandag den 17. december 2018
man, 17. dec 2018 - 16.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 3. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Lene Midtgaard (V)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 10. Martin Mikkelsen (C)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
3. § 17,4 midlertidigt udvalg for Tunø - Slutrapport
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 7. Lone Riis (V)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Elvin J. Hansen, (A)
 11. Uffe Jensen (V)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Uffe Jensen (V)
4. Mulig ny sejlrute med hurtigfærge mellem Århus-Tunø-Samsø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Byrådssekretær
 14. Uffe Jensen (V)
5. Borgerinddragelse - Byrådsmøde i oplandet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kresten Bjerre (B)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Martin Mikkelsen (C)
 6. Lone Riis (V)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Mødesalen
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Kresten Bjerre (B)
 15. John Rosenhøj (O)
 16. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 17. Lone Jakobi Sørensen (A)
 18. Kresten Bjerre (B)
 19. Mødesalen
 20. Uffe Jensen (V)
 21. Tilhørere
 22. Elvin J. Hansen, (A)
 23. Uffe Jensen (V)
 24. Mødesalen
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 27. Uffe Jensen (V)
6. Valg til Folketinget og Europa-Parlamentet
Del dette dagsordenpunkt
7. Odder Vinterbadeklub - ansøgning om kortfristet lån til mellemfinansiering af etablering af Badeanstalt
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
8. Projekter til klimatilpasningspuljen 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
9. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet
Del dette dagsordenpunkt
10. Kollektiv trafik - Besparelse på regionale ruter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Elvin J. Hansen, (A)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
11. Byggemodning af 8 grunde nord for Smedegade i Ørting
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
12. Projektering af byggemodning ved Bendixminde etape 2, Odder Vestby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
13. Godkendelse af takstblad, 2019 - for Odder Spildevand A/S
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
14. Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
15. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odder Kommune 2018-2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
16. Beskæftigelsesplan 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Linda Ann Wienand (A)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Linda Ann Wienand (A)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 12. Niels Rosenberg (C)
 13. Linda Ann Wienand (A)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Mødesalen
 17. Webcast Finished
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Lene Midtgaard (V)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Martin Mikkelsen (C)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne