Byrådsmøde Mandag den 10. september 2018 - man, 10. sep 2018 - 16.30 - Odder NetTV

Byrådsmøde Mandag den 10. september 2018
man, 10. sep 2018 - 16.30 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
1. Spørgsmål til Elvin Hansen - 2 spørgsmål
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Uffe Jensen (V)
1.2 Mener du, at kommunen er moralsk erstatningspligtig over for beboerne i Hou Strandpark i forhold til deres formuetab?
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Uffe Jensen (V)
2. Spørgsmål til Ole Lyngby Pedersen - 1 spørgsmål
Del dette dagsordenpunkt
2.1 Vil du arbejde for at få godkendt ovennævnte forslag, så beboerne i Hou Strandpark kan beholde deres fantastisk gode Lokalplan 5025b som oprindelig planlagt og derved blive forskånet for store økonomiske tab?
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
3 Spørgsmål til Uffe Jensen - 6 spørgsmål
Del dette dagsordenpunkt
3.1 Er det i orden, at en lodsejer for 2. gang favoriseres på bekostning af beboerne i Hou Strandpark – begge tilfælde mod Grundejerforeningens interesser?
Del dette dagsordenpunkt
3.2 Er det for dig ikke en VÆSENTLIG ændring at miste udsigt til natur og hav, som man er blevet lovet ved købet?
Del dette dagsordenpunkt
3.3 Drejer det sig for dig ikke om en VÆSENTLIG ændring, når det pågældende område kan få 51% flere boliger?
Del dette dagsordenpunkt
3.4 Er du enig i, at det drejer sig om en VÆSENTLIG ændring, når borgere kan opleve en så VOLDSOM værdiforringelse af deres bolig – påført af Odder Kommune?
Del dette dagsordenpunkt
3.5 Hvem skal kompensere os for det tab?
Del dette dagsordenpunkt
3.6 Må vi bede om dokumentation for den påståede demografiske udvikling og hvorfor den tilsiger en ændring i lige præcis Lokalplan 5025b?
Del dette dagsordenpunkt
4 Spørgsmål til Ann Wienand og Rie Ramsdal - 3 spørgsmål
Del dette dagsordenpunkt
4.1 Hvordan varetager I, som vores folkevalgte, Hou Strandparks interesser overfor en enkelt udstykkers ønsker?
Del dette dagsordenpunkt
 1. Linda Ann Wienand (A)
4.2 Hvordan sikrer vi, at spillereglerne gælder alle parter i et køb, så man får, hvad man har betalt for?
Del dette dagsordenpunkt
4.3 Vil I arbejde på en høj placering for troværdighed og borgertilfredshed i Odder Kommune?
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Rie Ramsdal Jensen (A)
4.1 Hvordan varetager I, som vores folkevalgte, Hou Strandparks interesser overfor en enkelt udstykkers ønsker?
Del dette dagsordenpunkt
4.2 Hvordan sikrer vi, at spillereglerne gælder alle parter i et køb, så man får, hvad man har betalt for?
Del dette dagsordenpunkt
4.3 Vil I arbejde på en høj placering for troværdighed og borgertilfredshed i Odder Kommune?
Del dette dagsordenpunkt
5 Spørgsmål til Lone Riis og Lene Midtgård - 3 spørgsmål
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Lene Midtgaard (V)
5.1 I tilfælde af, at udstykker får held med at ændre på de betingelser, han har solgt på, ville han eller Odder Kommune så ikke være forpligtet til at erstatte det formuetab, som beboerne kommer ud for?
Del dette dagsordenpunkt
5.2 Hvor står I, i forhold til det moralske og etiske i, at man ikke overholder aftaler, som er indgået i forhold til beboerne i Hou Strandpark?
Del dette dagsordenpunkt
5.3 Er I parate til at hjælpe beboerne i Hou Strandpark til at få den vare, de har købt i god tro?
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
Spørgetiden er slut - Vi afventer starten på det ordinære møde kl. 17.00
Del dette dagsordenpunkt
 1. Tilhørere
 2. Tilhørere
 3. Mødesalen
 4. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
Ordinær dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Budget 2019 - 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Riis (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Rie Ramsdal Jensen (A)
 7. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 8. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Uffe Jensen (V)
 16. Hans Hammann (V)
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Niels Rosenberg (C)
 19. Uffe Jensen (V)
 20. Marianne Hundebøll (F)
 21. Uffe Jensen (V)
 22. Claes Jensen (A)
 23. Borgmester, Kommunaldirektør og Sekretær
 24. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 25. Uffe Jensen (V)
 26. John Rosenhøj (O)
 27. Uffe Jensen (V)
 28. Marianne Hundebøll (F)
 29. Uffe Jensen (V)
 30. John Rosenhøj (O)
 31. Niels Rosenberg (C)
 32. Uffe Jensen (V)
 33. Hans Hammann (V)
 34. Uffe Jensen (V)
 35. Webcast Finished
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Lene Midtgaard (V)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Linda Ann Wienand (A)
Medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne