Byrådsmøde mandag den 19. marts 2018 - man, 19. mar 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde mandag den 19. marts 2018
man, 19. mar 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
4. Vedtagelse af lokalplan nr. 1138 - Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Mødesalen
5. Forslag til lokalplan nr. 1141 for servicecenter og plejeboliger ved Stenslund i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Uffe Jensen (V)
6. Budgetlægning 2019 - 2022, tidsplan og procedure
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 5. Lone Riis (V)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Mødesalen
 10. Uffe Jensen (V)
7. Overførsel af driftsover-/underskud fra 2017 til 2018 - institutioner m.fl.
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Hans Hammann (V)
 4. Finn Thranum (V)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Marianne Hundebøll (F)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. John Rosenhøj (O)
 10. Hans Hammann (V)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Elvin J. Hansen, (A)
 14. Kresten Bjerre (B)
 15. Uffe Jensen (V)
8. Fastlæggelse af tilbagebetalingskrav og afvikling af restgæld til Odder Spildevand
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Niels Rosenberg (C)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Mødesalen
 7. Uffe Jensen (V)
 8. Hans Hammann (V)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Mødesalen
9. Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
10. Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
11. Genbevilling af rådighedsbeløb 2017 til 2018 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Del dette dagsordenpunkt
12. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til fundering og forurenet jord, Kildegade 23A
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Hans Hammann (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Mødesalen
 9. Uffe Jensen (V)
13. Anlægsregnskab - Salg af grund til 18 alm. nyttige boliger Høghus
Del dette dagsordenpunkt
14. Anlægsregnskab - Køb og salg Grønjords Ager
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
15. Anlægsregnskab - VitaPark, udvidelse/ombygning af vokseværket
Del dette dagsordenpunkt
16. Anlægsregnskab - VitaPark, ombygning af kælder til stueetage
Del dette dagsordenpunkt
17. Anlægsregnskab - VitaPark, åbning mod parken
Del dette dagsordenpunkt
18. Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti
Del dette dagsordenpunkt
19. Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 - landskabelige interesser
Del dette dagsordenpunkt
20. Byudvikling i Saksild - Rammeområde 3.B.10
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Uffe Jensen (V)
21. Kommunalt N-vådområde ved Fensholt
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
22. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo 2018-2028
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Elvin J. Hansen, (A)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Mødesalen
23. Varmeplanlægning - Odder Varmeværk - Transmissionsledning
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen, (A)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
24. Forundersøgelser ved Rude Havvej 3 samt omlægning af Bøgebjerg bæk
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
25. Nyt navn til Skovbakke/vestermarkskolen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Lone Jakobi Sørensen (A)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Hans Hammann (V)
 10. Mødesalen
 11. Kresten Bjerre (B)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Byrådssekretær
 14. Uffe Jensen (V)
26. Fritagelse for grundskyld
Del dette dagsordenpunkt
 1. Hans Hammann (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Ole Lyngby Pedersen (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Elvin J. Hansen, (A)
 9. Ole Lyngby Pedersen (V)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Mødesalen
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Byrådssekretær
 14. Uffe Jensen (V)
27. Beredskabsplan 2018-2021
Del dette dagsordenpunkt
28. Fastsættelse af gebyr ved inddrivelse af fortrinsberettigede krav til kommunen
Del dette dagsordenpunkt
29. Redegørelse for kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboliger 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Claes Jensen (A)
 3. Claes Jensen (A)
 4. Mødesalen
 5. Niels Rosenberg (C)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Mødesalen
30. Redegørelse for risikobaseret tilsyn på Stenslundcentret i 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
31. Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
32. Udpegning af nyt medlem samt suppleant til Handicaprådet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Midtgaard (V)
 2. Uffe Jensen (V)
33. Forslag fra Enhedslisten vedr. OK18
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Lone Riis (V)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 11. Hans Hammann (V)
 12. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 13. Uffe Jensen (V)
 14. Mødesalen
 15. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 16. Mødesalen
 17. Uffe Jensen (V)
 18. Lone Jakobi Sørensen (A)
 19. Elvin J. Hansen, (A)
 20. Mødesalen
 21. Uffe Jensen (V)
 22. Uffe Jensen (V)
 23. Mødesalen
 24. Byrådssekretær
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Mødesalen
 27. Lone Jakobi Sørensen (A)
 28. Uffe Jensen (V)
 29. Byrådssekretær
34. Forslag fra Enhedslisten vedr. fritidspas for børn og unge
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Niels Rosenberg (C)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Lone Jakobi Sørensen (A)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 9. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 10. Lone Riis (V)
 11. Kresten Bjerre (B)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Niels Rosenberg (C)
 14. Hans Hammann (V)
 15. Marianne Hundebøll (F)
 16. Kresten Bjerre (B)
 17. Mødesalen
 18. Uffe Jensen (V)
 19. Byrådssekretær
35. Det åbne møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Uffe Jensen (V)
 2. Mødesalen
 3. Webcast Finished
13. Anlægsregnskab - Salg af grund til 18 alm. nyttige boliger Høghus
15. Anlægsregnskab - VitaPark, udvidelse/ombygning af vokseværket
16. Anlægsregnskab - VitaPark, ombygning af kælder til stueetage
17. Anlægsregnskab - VitaPark, åbning mod parken
18. Odder Varmeværk A.m.b.A. - Ansøgning om kommunegaranti
30. Redegørelse for risikobaseret tilsyn på Stenslundcentret i 2017
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Claes Jensen (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Lene Midtgaard (V)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre