Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018 - man, 5. feb 2018 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018
man, 5. feb 2018 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Flytning af Byrådsmøde den 8. oktober 2018
Del dette dagsordenpunkt
4. Udpegning af medlemmer til beboerklagenævn 2018-2021
Del dette dagsordenpunkt
5. Udpegning af medlemmer til huslejenævn 2018-2021
Del dette dagsordenpunkt
6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
7. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Præsentation
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
8. Underskriftsbemyndigelse
Del dette dagsordenpunkt
9. Godkendelse af byggeregnskab for Domea Odder, afdeling 13103 - VitaPark
Del dette dagsordenpunkt
10. Godkendelse af byggeregnskab for Domea Odder, afdeling 13102 - Løkkegårdsvej
Del dette dagsordenpunkt
11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder
Del dette dagsordenpunkt
12. Ansøgning om anlægsbevilling til Kulturkøkken VitaPark, 2. etape
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Uffe Jensen (V)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
13. Høringssvar ved høring om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lone Jakobi Sørensen (A)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Hans Hammann (V)
 4. Marianne Hundebøll (F)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Niels Rosenberg (C)
 7. Elvin J. Hansen, (A)
 8. Elvin J. Hansen, (A)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Marianne Hundebøll (F)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Ole Lyngby Pedersen (V)
 13. Elvin J. Hansen, (A)
 14. Uffe Jensen (V)
 15. Elvin J. Hansen, (A)
 16. Lone Jakobi Sørensen (A)
 17. Marianne Hundebøll (F)
 18. Kresten Bjerre (B)
 19. Hans Hammann (V)
 20. Elvin J. Hansen, (A)
 21. John Rosenhøj (O)
 22. Elvin J. Hansen, (A)
 23. Marianne Hundebøll (F)
 24. Uffe Jensen (V)
 25. Marianne Hundebøll (F)
 26. Uffe Jensen (V)
14. Udpegning af medlemmer til Handicaprådet 2018 - 2021
Del dette dagsordenpunkt
15. Ansøgning om anlægsbevilling til fælles fagsystem for social- og sundhedsområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Finn Thranum (V)
 2. Finn Thranum (V)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Finn Thranum (V)
 5. Mødesalen
 6. Uffe Jensen (V)
 7. John Rosenhøj (O)
 8. Mødesalen
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Niels Rosenberg (C)
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Mødesalen
16. Varmeplanlægning for rammeområde 1.B.39 - endelig godkendelse, Bendixminde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Mødesalen
 3. Uffe Jensen (V)
17. Trafiksikkerhed - Bygennemfarter i 7 byer
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Præsentation
 3. John Rosenhøj (O)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Elvin J. Hansen, (A)
 7. Niels Rosenberg (C)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Kresten Bjerre (B)
 10. Lone Jakobi Sørensen (A)
 11. Hans Hammann (V)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Kresten Bjerre (B)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
18. Byggemodning af resterende erhvervsudstykning ved Jernaldervej.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Mødesalen
19. Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 1126 - vindmølleområde syd for Torrild
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ole Lyngby Pedersen (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Kresten Bjerre (B)
 5. Marianne Hundebøll (F)
 6. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Hans Hammann (V)
 9. Elvin J. Hansen, (A)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Mødesalen
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
20. Forslag om nedsættelse af et § 17, stk.4 udvalg vedr. udviklingen på Tunø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. Lone Jakobi Sørensen (A)
 5. John Rosenhøj (O)
 6. Lone Riis (V)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Marianne Hundebøll (F)
 10. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 11. Niels Rosenberg (C)
 12. John Rosenhøj (O)
 13. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 14. Mødesalen
 15. Uffe Jensen (V)
21. Forslag om at Odder Kommunes lokalråd får ret til at sætte forslag på dagsordenen til byrådet og udvalg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 2. Kresten Bjerre (B)
 3. Niels Rosenberg (C)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Lone Jakobi Sørensen (A)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Lone Riis (V)
 8. Niels Rosenberg (C)
 9. Kresten Bjerre (B)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Leif Gjørtz Christensen (Ø)
 12. Marianne Hundebøll (F)
 13. Mødesalen
 14. Uffe Jensen (V)
 15. Mødesalen
 16. Webcast Finished
7. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder
13. Høringssvar ved høring om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Radikale
Foto af Leif Gjørtz Christensen (Ø)
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Elvin J. Hansen, (A)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Socialdemokratiet
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester - Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
Venstre
Foto af Lone Riis (V)
2. viceborgmester - Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget,
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Konservative
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmark
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
1. Viceborgmester - Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Medlem af Økonomi- og Erhver
Socialdemokraterne
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Enhedslisten
Foto af Finn Thranum (V)
Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Venstre