Byrådsmøde mandag den 5. februar 2018 (man, 5. feb 2018 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.