Byrådsmøde den 27. november 2017 (man, 27. nov 2017 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.