Byrådsmøde den 27. november 2017 - man, 27. nov 2017 - 17.00 - Odder NetTV

Byrådsmøde den 27. november 2017
man, 27. nov 2017 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssalen
 2. Uffe Jensen (V)
1. Godkendelse af forslag til dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Jakob Taul (C)
 3. Elvin J. Hansen (A)
 4. Ole Lyngby Pedersen (V)
 5. Hans Hammann (V)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Kresten Bjerre (B)
 8. Byrådssalen
 9. Uffe Jensen (V)
 10. Byrådssalen
 11. Uffe Jensen (V)
 12. Borgmester, kommunaldirektør og sekretær
 13. Uffe Jensen (V)
2. Efterretningsliste
Del dette dagsordenpunkt
3. Østjyllands Brandvæsen - evaluering af Ejerstrategi 2015-2018
Del dette dagsordenpunkt
 1. Marianne Hundebøll (F)
 2. Lone Jakobi Sørensen (A)
 3. Jakob Taul (C)
 4. Jakob Taul (C)
 5. Kresten Bjerre (B)
 6. Hanne Appel (V)
 7. Byrådssalen
 8. Uffe Jensen (V)
 9. Lone Jakobi Sørensen (A)
 10. Uffe Jensen (V)
 11. Lars Grønlund (A)
 12. Uffe Jensen (V)
 13. Lars Grønlund (A)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Byrådssalen
 16. Uffe Jensen (V)
4. Anmodning om dispensation fra lokalplan nr. 1126 - vindmølleområde syd for Torrild
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Præsentation
 3. Elvin J. Hansen (A)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 6. Marianne Hundebøll (F)
 7. Ole Lyngby Pedersen (V)
 8. Kresten Bjerre (B)
 9. Jakob Taul (C)
 10. Elvin J. Hansen (A)
 11. John Rosenhøj (O)
 12. Kresten Bjerre (B)
 13. Hans Hammann (V)
 14. Marianne Hundebøll (F)
 15. Elvin J. Hansen (A)
 16. Lars Grønlund (A)
 17. John Rosenhøj (O)
 18. Kresten Bjerre (B)
 19. Ole Lyngby Pedersen (V)
 20. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 21. Kresten Bjerre (B)
 22. John Rosenhøj (O)
 23. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 24. Byrådssalen
 25. Uffe Jensen (V)
 26. Byrådssalen
 27. Borgmester, kommunaldirektør og sekretær
 28. Uffe Jensen (V)
5. Vedtagelse af lokalplan nr. 1137 for boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder
Del dette dagsordenpunkt
10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 4. Ole Lyngby Pedersen (V)
 5. Elvin J. Hansen (A)
 6. Uffe Jensen (V)
 7. Byrådssalen
6. Forslag til lokalplan nr. 1138 - Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Marianne Hundebøll (F)
 3. Byrådssalen
 4. Elvin J. Hansen (A)
 5. Uffe Jensen (V)
 6. Byrådssalen
7. Ny styrelsesstruktur VitaPark
Del dette dagsordenpunkt
8. Strategi og vision for VitaPark 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Rosenberg (C)
 2. Anne Bonefeld (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Uffe Jensen (V)
 5. Byrådssalen
9. DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån
Del dette dagsordenpunkt
11. OK Fonden - Anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån til forprojektering ved opførelse af plejeboliger
Del dette dagsordenpunkt
12. Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Anne Bonefeld (V)
 2. John Rosenhøj (O)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 5. Anne Bonefeld (V)
 6. John Rosenhøj (O)
 7. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 8. Lone Jakobi Sørensen (A)
 9. Anne Bonefeld (V)
 10. John Rosenhøj (O)
 11. Anne Bonefeld (V)
 12. Lone Jakobi Sørensen (A)
 13. Byrådssalen
 14. Uffe Jensen (V)
13. Tillægsbevillinger pba. Økonomioversigt 2, 2017
Del dette dagsordenpunkt
14. Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. John Rosenhøj (O)
 2. Anne Bonefeld (V)
 3. Kresten Bjerre (B)
 4. Byrådssalen
 5. Uffe Jensen (V)
15. Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
16. Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget
Del dette dagsordenpunkt
17. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget
Del dette dagsordenpunkt
 1. Bjarne Pedersen (V)
 2. Uffe Jensen (V)
18. Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti
Del dette dagsordenpunkt
19. Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
 3. Byrådssalen
20. Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej
Del dette dagsordenpunkt
21. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Byrådssalen
 3. Uffe Jensen (V)
22. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
23. Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt
Del dette dagsordenpunkt
 1. Elvin J. Hansen (A)
 2. Uffe Jensen (V)
24. Ligestillingsredegørelse 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 2. Hanne Appel (V)
 3. Marianne Hundebøll (F)
 4. John Rosenhøj (O)
 5. Ditte Marie Thejsen (Ø)
 6. Hanne Appel (V)
 7. Lone Jakobi Sørensen (A)
 8. Marianne Hundebøll (F)
 9. Byrådssalen
 10. Uffe Jensen (V)
25. Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegade i Odder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Byrådssalen
 2. Webcast Finished
10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder
7. Ny styrelsesstruktur VitaPark
Foto af Hanne Appel (V)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Kresten Bjerre (B)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Radikale Venstre
Foto af Anne Bonefeld (V)
Formand for Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Lars Grønlund (A)
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Socialdemokraterne
Foto af Hans Hammann (V)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Marianne Hundebøll (F)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Elvin J. Hansen (A)
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokraterne
Foto af Uffe Jensen (V)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Ole Lyngby Pedersen (V)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Bjarne Pedersen (V)
Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Venstre
Foto af Niels Rosenberg (C)
1. viceborgmester, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget
Det konservative Folkeparti
Foto af John Rosenhøj (O)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Dansk Folkeparti
Foto af Lone Jakobi Sørensen (A)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Socialdemokraterne
Foto af Jakob Taul (C)
Medlem af Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Miljø- og Teknikudvalget
Det konservative Folkeparti
Foto af Ditte Marie Thejsen (Ø)
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Enhedslisten