Byrådsmøde den 10. oktober 2016 - budget (man, 10. okt 2016 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.