Byrådsmøde den 12. september 2016 - budget (man, 12. sep 2016 - 17.00) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.