Byrådsmøde den 22. august 2016 (man, 22. aug 2016 - 16.58) 

Hver blå markør henviser til et dagsordenspunkt. Den røde markør viser hvor mødet finder sted.